Általános szerződési feltételek

1. A szerződési feltételek rangsora
A szállító szolgáltatásaira – az alábbi sorrendben – a következő feltételek irányadók
– a mindenkori egyéni megállapodások
– a jelen dokumentum rendelkezései.


2. Hatály
2.1. A Szállító fenntartja a szállítási és fizetési feltételeinek érvényességét a vevők eltérő vagy ellenkező feltételeivel szemben is.
2.2. Egyéb megállapodás hiányában az Általános szállítási és fizetési feltételek az irányadók.


3. Alaki követelmények
A szóbeli megállapodások ill. szóbeli kötelezettség vállalások (rendelések) is érvényesek. A szállító kikötheti azonban a rendelés írásba foglalását. Ebben az esetben a szóbeli megállapodás érvénytelen. Ugyanez vonatkozik a szerződések módosítására ill. kiegészítésére is.


4. Az ajánlatok érvényessége
4.1. Az ajánlatok érvényessége 30 nap. Ezt követően a szállító az ajánlatban foglalt feltételek megtartására nem kötelezhető.
4.2. A szállító a megrendelés előtti értékesítés jogát fenntartja.


5. A teljesítés helye
A teljesítés helye – amennyiben ettől eltérő meg-állapodás nincs – a szállító telephelye.


6. A teljesítés ideje
6.1. A teljesítés ideje a rendelésvisszaigazoláson feltüntetett határidő.
6.2. Ha a szállító rajta kívül álló okokból kényszerül a határidő átlépésére (pl. beszállítói késedelem), akkor ezeket a körülményeket a vevő felé haladéktalanul jelzi.
6.3. Késedelmes vagy hibás szállítás esetén kötbér kizárva.


7. Szállítási mennyiség
7.1. Különleges szerszám rendelése esetén a szállító fenntartja annak jogát, hogy a szállított mennyiség max. 10%-kal vagy 2 db-bal eltérhet a rendelt mennyiségtől. Ilyenkor a szállított mennyiség kerül számlázásra.
7.2. A szállító a rész- és előszállítás jogát fenntartja.


8. A szállított áru
8.1. A szállított áruk kialakítása és minősége a szállító mindenkor érvényes katalógusaiban leírtaknak ill. az érvényes gyártási szabványoknak megfelelő.
8.2. A szállító fenntartja a műszaki paraméterek változtatásának jogát.
8.3. Egyedi vevőigény alapján gyártott szerszámoknál és berendezéseknél a vevő által adott rajz és információ az irányadó.


9. Szavatosság
9.1. Bizonyíthatóan hibás szállítás esetén a szállító a szállított áru értékének erejéig szavatosságot vállal.
9.2. A szállító minőségileg kifogástalan árut nem vesz vissza.


10. Árak
10.1. A megajánlott vagy visszaigazolt árak kötelező érvényűek az ajánlaton ill. a rendelés-visszaigazoláson feltüntetett árfolyamváltozás határán belül. A megajánlott vagy visszaigazolt árak ÁFA nélkül értendőek.
10.2. A szállító – eltérő megállapodás hiányában – az árváltozás jogát külön bejelentés nélkül fenntartja.


11. Fizetési feltételek
Eltérő megállapodás hiányában az ajánlaton vagy a rendelésvisszaigazoláson szereplő fizetési feltételek az irányadók.


12. Késedelmes fizetés jogkövetkezményei
12.1. Késedelmes fizetés esetén a szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítási jogát fenntartja.
12.2. Amennyiben a vevő a szállító írásos felszólítását követő 15 napon belül tartozását nem rendezi, a szállító jogosult azonnali banki inkasszó benyújtására.


13. Irányadó jog, illetékesség
A szerződésre irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződésből fakadó, esetleges jogvita rendezésére a szállító a székhelye szerinti, bíróság illetékességét köti ki.


14. Adatvédelem
A szállító és a vevő kijelenti, hogy egymás üzleti és egyéb tevékenységével összefüggő információkat (forgalmi adatokat, árakat, rajzokat, dokumentációkat, stb.) illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi.